Anunţ privind derularea cursului gratuit de formare profesională “Infirmiera (cod NC . 5132.2.1)”

Anunţ privind derularea cursului gratuit de formare profesională “Infirmiera (cod NC . 5132.2.1)”

Societatea Naţională de Cruce Roşie din România are plăcerea de a vă anunța că începând cu luna aprilie 2015 va derula în Municipiul Târgu Mureș cursul gratuit de formare profesională  “Infirmiera (cod NC . 5132.2.1)”.

Cursurile de formare sunt organizate în cadrul proiectului “PRO-SANATATE – Creșterea accesului angajaților din sistemul medico-social din România la programele de formare profesională continuă”, proiect ce este cofinanţat din Fondul Social European – Investeşte în Oameni! prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi implementat, în perioada 24 aprilie 2014 – 23 octombrie 2015, de către Asociația pentru Dezvoltare și Promovare Socio-Economică, CATALACTICA în parteneriat cu Societatea Națională de Cruce Roșie din România și Fundația pentru Recuperare, Integrare și Promovare Socială ECHOSOC.

Condiții de eligibilitate:

 • · minim studii gimnaziale (8 clase)
 • · angajat cu contract individual de muncă, fără calificare sau cu nivel scăzut de calificare din domeniul medico-social:

–          Personal nedidactic sau administrativ, cu atributii specifice domeniului medico-social din cadrul structurilor administraţiei publice locale şi sistemul privat (Grădiniţă cu program normal, Grădiniţă cu program prelungit și grădiniță care funcţionează împreuna cu creşa cu program zilnic, Grădiniţă cu program săptămânal și grădiniţă care funcţionează împreuna cu creşa cu program săptămânal, gradiniţe şi creşe private)

–          Personal administrativ și auxiliar, cu atribuții specifice domeniului medico-social din cadrul structurilor subordonate Direcţiilor de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului (centre de plasament, centre îngrijire persoane vârstnice, centre îngrijire copii etc.).

–          Personal administrativ și auxiliar, cu atribuții specifice domeniului medico-social din cadrul unităţilor sanitare, publice şi private

–          Personal administrativ și auxiliar, cu atribuții specifice domeniului medico-social din cadrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

 • · nu sunt eligibili angajaţii din domeniul medico-social care au un nivel de calificare superior nivelului 2 de calificare (inclusiv angajați pe posturi din domeniul medico-social ce sunt specifice unui program de formare de nivelul 3)
 • · nu sunt eligibili angajaţii ce au beneficiat de o altă finanţare din fonduri publice naţionale sau comunitare în calitate de participant, pentru programul de formare profesionala “Infirmiera (cod NC . 5132.2.1)
 • · nu sunt eligibili angajaţii ce au participat la cursurile anterioare derulate în cadrul proiectului “PRO-SANATATE – Creșterea accesului angajaților din sistemul medico-social din România la programele de formare profesională continuă”
 • · nu sunt eligibili angajaţii ce au pregătire postliceală în domeniul medical-sanitar și/sau pregătire superioară (studii superioare)
 • · nu sunt eligibile persoanele fizice autorizate să desfașoare activități economice în mod independent, intreprinderi familiale și individuale

Documente necesare înscrierii:

 • Copia actului de identitate
 • Copia certificatului de naştere
 • Copia certificatului de căsătorie/hotărâre de divorţ (dacă este cazul)
 • Copia actului de studii al ultimei şcoli absolvite (diplomă şi foaie matricolă)
 • Aviz medical cu specificaţia apt curs
 • Adeverința de la locul de munca (care să ateste faptul că persoana este angajată într-o unitate din domeniul medico-social, structurile menţionate la condiţiile de înscriere); Adeverința de la locul de munca include și un extras din fișa postului în care se identifică atribuțiile specific domeniului medico-social – în original

Persoanele înscrise au disponibilitatea participării la activităţile proiectului:

 • Formular de înregistrare a grupului țintă-completat corect și semnat (în original)
 • Declaraţie Consimţământ (în original)
 • Declarația pe propria raspundere-semnata și datata (în original)
 • Participarea la activităţile de informare, consiliere şi orientare profesională (Fişă de informare şi consiliere, Test de aptitudini, test de interes)
 • Participarea la derularea cursului (28 săptămâni: 12 săptămâni pregătire teoretică, de luni-vineri sală de curs în municipiu; 16 săptămâni, de luni-vineri la locul de muncă sau la alţi angajatori din domeniul medico-social)
 • Participarea la evaluarea finală – în a 28-a săptămână de la începerea cursului (evaluarea finală se susţine în faţa unei comisii constituite din 2 specialişti desemnaţi de către Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi coordonatorul de formare al Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România)

Alte informaţii:

 • Cursurile sunt gratuite
 • Cursurile sunt autorizate CNFPA
 • La înmânarea diplomei absolventul primește suma de 960 RON

Cheltuielile de transport și cazare nu se decontează

Pentru informații suplimentare:

Maria Magdalena BERCEA – Coordonator local campanii
Mobil: 0744 17 02 37, email: mures@crucearosie.ro

Daniela Claudia SABAU – Expert Informare, consiliere si orientare profesionala,
Mobil: 0756 78 90 15, email: danielasabau@ymail.com

Adresa corespondență Filiala Mures: Str. Marasesti  Nr.13 A, Targu Mures, cod postal 54003

logos

 PRO Sanatate

PRO-SĂNĂTATE – Creșterea accesului angajaților din sistemul medico-social din România la programele de formare profesională continuă

ID 140077

proiect cofinanțat din Fondul Social European prin

 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea

 Resurselor Umane 2007-2013

“Investește în oameni !”

 sigla CRR