YouthBank 2012

“Nepoti, cautam bunici!”

Poiectul pleacă de la o nevoie care a fost identificată la nivelul comunităţii, şi anume existenţa unor vârstnici singuri. Aceştia au sentimentul că sunt inutili, că sunt abandonaţi de societate, fapt care duce în final la scăderea încrederii şi a stimei de sine, producându-le suferinţă.

Voluntarii Crucii Roşii implicaţi în proiect vor “adopta” persoanele din grupul ţintă: “bunicii” (un grup de 10 persoane pensionare).

Profitând de faptul că anul 2012 a fost declarat anul îmbătrânirii active şi al solidarităţii între generaţii vom organiza activităţi îndeplinite de două generaţii diferite: adolescenţi liceeni şi vârstnici. Astfel la nivelul proiectului vom crea o punte între generaţii şi vom promova îmbătrânirea activă.

Cumulând aceste două aspecte s-a născut ideea prezentului proiect.

Vom desfăşura activităţi împreună, ne vom cunoaşte mai bine, le vom alunga singurătatea, le vom înlătura suferinţa provocată de singurătate. Proiectul este aşa conceput încât să se poată desfăşura şi după încheierea finanţării.